El remat de casament a Biar. Conferència per Victoria Liceras  i espectacle de l'Associació Sagueta Nova [...]