D’acord amb la invitació rebuda des dels Festers de Sant Antoni de Pàdua que organitzen la tradicional festa dels actuals carrers de Lluís Vives, Cardenal Cisneros i adjacents, BERCA GRUP