Eixida des de l’avinguada fins la replaça. Més informació a l’enllaç: http://www.vilamarxant.es/sites/vilamarxant.portalesmunicipales.es/files/folletook.pdf