22:30 h. “I Jornada Dona-li Corda a Valencia” amb l’Orquesta de Pols i Pua Nostra Sra. de Tejada. Plaça Redona