Informat per Vic Bar i A.C Horta i Mar La dansá se celebrarà el pròxim dia 8 de febrer a les 19:00h per primera vegada a Tavernes Blanques en honor