Festivitat del Santíssim Crist a Silla Durant tot el dia s’interpretarà l’antiga i mil·lenària Dansa dels Porrots pels carrers de la ciutat, a càrrec de l’Escola Municipal de Porrots. 20:30