Ball Pla a Sant Mateu, a la Plaça Major. Per la nit.