Sant Joan i Mutxamel, van decidir que cada any el l’Aplec de sonaors s’organizaria en un poble alternativament. L’any passat s’organitzà a Mutxamel i enguany ens toca a nosaltres, Sant