El conegut folklorista i historiador valencià Fermín Pardo, creador al llarg del darrer quart del segle XX i primeries del XXI d’un dels arxius sonors i audiovisuals més importants de