Danses del Portalejo a Requena que se celebraran el dia 7 de setembre. Els actes comencen a les 20h amb la missa però les danses vénen a ballar-se sobre les