Nit d’Albaes a El Puig. 24.00 h a la porta de l’Església.  

Nit d’Albaes a El Puig. 24.00 h a la porta de l’Església.  

Nit d’Albaes a El Puig. 24.00 h a la porta de l’Església.