La rondalla Baladre participa en estos actes festius el divendres dia 26 de juliol a les 21h. així com també els balladors (no més els homes) de Baladre, que acompanyaran les