La Colla El Pinyol, com tots els anys, el dia 24 de 12:00 a 14:00 estarà la Plaça del Convent, a Callosa d’en Sarrià. A la porta de la Patrona,