L’espectacle “Dia de festa en una alqueria” preten, a través del pintor costumista Joaquín Agrasot Juan i la seua obra pictòrica “Alqueria Valenciana”, mostrar amb música, cants i balls, un