L’Associació Cultural “La Caraspera” té el plaer d’invitar-los a l’Exposició i Xarrada sobre la Indumentària Valenciana del Segle XVIII, a càrrec de SRA M.Dolores Borrell Almiñana, gran coneixedora, estudiosa i