Albaes de nadal a Llucena, després de la missa del Gall.