Albà a la Mare de Déu a l’Alcora, després de la missa del Gall.