Xarrada a càrrec de Francesc Xavier Rausell sobre el panorama actual de la indumentària tradicional valenciana. Es mostraran diversos models de roba antiga de diferents èpoques i finalment el Grup