Informat per Vic Bar A les 12.00 h. danses a Sant Blai al barri de Russafa de València. A la porta de l’església de Sant Valero.