Informant: Vic Bar El dia 22 de Març, a les 18:00 , dansà a turis , organitzada pel grup local , en plenes festes falleres (alli es retrasen al cap