dia 12: Al Convent de Sant Francesc de Morella, a les 19:00h, concert de la Colla La Degollà d’Alcoi.