A Casa de Menorca a Barcelona carrer Diputació 215, 08011 Barcelona   DIES: 17 i 31 d’octubre, 14 i 28 de noviembre i 5 i 12 de desembre.INSCRIPCIÓ: 50 euros (Telefoneu

A Casa de Menorca a Barcelona carrer Diputació 215, 08011 Barcelona   DIES: 17 i 31 d’octubre, 14 i 28 de noviembre i 5 i 12 de desembre.INSCRIPCIÓ: 50 euros (Telefoneu

A Casa de Menorca a Barcelona carrer Diputació 215, 08011 Barcelona   DIES: 17 i 31 d’octubre, 14 i 28 de noviembre i 5 i 12 de desembre.INSCRIPCIÓ: 50 euros (Telefoneu

A Casa de Menorca a Barcelona carrer Diputació 215, 08011 Barcelona   DIES: 17 i 31 d’octubre, 14 i 28 de noviembre i 5 i 12 de desembre.INSCRIPCIÓ: 50 euros (Telefoneu

A Casa de Menorca a Barcelona carrer Diputació 215, 08011 Barcelona   DIES: 17 i 31 d’octubre, 14 i 28 de noviembre i 5 i 12 de desembre.INSCRIPCIÓ: 50 euros (Telefoneu

A Casa de Menorca a Barcelona carrer Diputació 215, 08011 Barcelona   DIES: 17 i 31 d’octubre, 14 i 28 de noviembre i 5 i 12 de desembre.INSCRIPCIÓ: 50 euros (Telefoneu