Informat per Vic Bar   Celebrem el Dia Internacional de la Dansa a Carlet. Començarem davant de l’Ajuntament on llegirem el manifest oficial del Consell Internacional de la Dansa de