A Ibi, danses (dia dels casats i dels fadrins) i ball del Virrei Més informació: http://www.ibi.es/admin/upload/ficheros/files/Prog.%20Festes%20d%27hivern%202014-2015.Web_A%2818%29.pdf

A Ibi, danses (dia dels casats i dels fadrins) i ball del Virrei Més informació: http://www.ibi.es/admin/upload/ficheros/files/Prog.%20Festes%20d%27hivern%202014-2015.Web_A%2818%29.pdf