Danses al barri de Campanar (València ), amb ocasió de les Festes del Barri, a la Mare de Déu de Campanar. La dansá del 16 és oberta, encara que es