XXIX dansà a Sagunt. A les 20:30h, dansà organitzada pel grup de danses de Morvedre, des d’el Cami Real fins la plaça major. En acabar es dansarà el ball de