Al barri de Sant Ramón de Sagunt, a les 19:00h, processó amb les danses del grup de danses de Morvedre.