Informat per Vic Bar 10.00 nit. Eixida des de l’Altar de Sant Joan del Mercat.