Danses al del Solemne trasllat de la imatge de Sant Vicent Ferrer de l’Altar de Russafa a la Església de Sant Valero. Carrer de Sornells, 12 (València) A les 19.30