Mílio del Puig, mestre de cant valencià i membre de la 5a generació artística de cantadors d’estil coneguts des de mitjan segle XIX, parlarà, des de la seua experiència viscuda,