Vestits com abans a la Processó de la Mare de Déu dels Desemparats de València.Vestidos como antes a la Procesión de la Virgen de los Desamparados de Valencia.Article previ
Les danses de Muro: una tradició passada de pares a fills durant segles.Una festa per a molts valencians desconeguda i que perd els seus origens en el passat de segles: les danses de MuroSegüent Article
ÚLTIMES NOTÍCIES

Per al coll de la camisa. Sobre la millora en la difusió d’esdeveniments folklòrics.

Espai entre línies+- ATamany de Font+- Imprimir Este Article
Per al coll de la camisa. Sobre la millora en la difusió d’esdeveniments folklòrics.
Articles relacionats

Paco Chalmés
DIARI D’UNA ESPARDENYA

No vos passa sovint que s’assabenteu d’un acte folklòric a través de les seues imatges publicades a internet una vegada ja passada la seua convocatòria?

Des de que rastretge la xarxa quasi diàriament per a mantenir actualitzada l’agenda de blogdanses.es me n’he adonat que tot l’esforç en l’organització d’un acte pot resultar en và si acabem difonent-lo tan sols per al coll de la nostra camisa.

No es tracta ara de sumar una crítica més a la càrrega de tots els comboiants que arreu dels nostres pobles i barris empren bona part del seu temps en organitzar danses, saraus, cantaes al ras, mostres, espectacles, processons i demés actes de caire folklòric.

Ben al contrari, vull humilment iniciar una sèrie de consells per a la millora en la difusió de convocatòries d’actes folklòrics, basats a l’experiència d’estos anys portant l’agenda del blogdanses.es.

  • Primer que res una qüestió de fonament. L’organitzador d’un acte folklòric no ha de pensar que es tracta d’un esdeveniment estrictament local. Malgrat les pretensions d’administracions i goverants, els valencians som un poble i les nostres expressions culturals són en moltes ocasions comunes a l’hora que peculiars. Si pensem en eixe fet, elevarem les nostres mires i sentirem la necessitat d’informar del nostre acte arreu de les nostres terres.
  • El cartell anunciador ha d’incloure totes les dades, inclòs el poble on s’organitza. No poques vegades m’he trobat amb cartells molt colorits i molt ben dissenyats amb un estricte missatge del tipus “Dissabte dia X, danses. Concentració de balladors al carrer major”. Qui em segueix haurà comprovat la meua repetida pregunta… “A quin poble són estes danses que anuncieu?”
  • Cal aprofitar tot el potencial que ens ofereix internet. Ja sabeu que blogdanses.es està a la vostra disposició per difondre tots els actes relacionats amb la nostra tradició. Però si voleu emprar les vies de les xarxes socials, feu-ho sempre de manera suficientment anticipada i programada per a que la convocatòria arribe a tots els possibles interessats. Almenys en la mateixa intensitat que després es difondrán les fotos dels participants a l’acte.
  • Esdeveniments de facebook. Un apunt molt concret sobre els recurrents esdeveniments d’esta xarxa social… alimenteu-los fins el dia de l’acte amb fotos d’altres anys, curiositats i actes relacionats. Mantindreu l’interés dels agregats i multiplicareu la viralitat de la convocatòria.

Podeu ampliar els lectors este el llistat de mesures. Així entre tots procurarem  davant l’absència d’una adequada plataforma de suport de l’administració competent -eixa és l’altra-, l’òptima difussió dels actes relacionats amb el ball, cant i toc tradicionals dels valencians.

El nostre folklore el fem entre tots i a tots ens interessa que els actes s’hi coneguen. Si fem això posarem una pedreta més en l’enformtiment de la nostra conciència tradicional col·lectiva.Paco Chalmés
DIARIO DE UNA ALPARGATA

 

¿No os pasa a menudo que os enteráis de un acto folclórico a través de sus imágenes publicadas en internet una vez ya pasada su convocatoria?

Desde que rastreo la red casi diariamente para mantener actualizada la agenda de blogdanses.es me he percatado que todo e esfuerzo en la organización de un acto puede resultar en vano si acabamos difundiéndolo tan sólo para el cuello de nuestra camisa.

No se trata ahora de sumar una crítica más a la carga de todos los ilusionados que a lo largo de nuestros pueblos y barrios emplean buena parte de su tiempo en organizar danzas, saraos, cantadas al raso, muestras, espectáculos, procesiones y demás actos de cariz folclórico.

Bien al contrario, quiero humildemente iniciar una serie de consejos para la mejora en la difusión de convocatorias de actos folclóricos, basados a la experiencia de estos años actualizando la agenda del blogdanses.es.

  • Primero que nada una cuestión de fundamento. EL organizador de un acto folclórico no debe pensar que se trata de un acontecimiento estrictamente local. A pesar de las pretensiones de administraciones y goberantes, los valencianos somos un pueblo y nuestras expresiones culturales son en muchas ocasiones comunes a la vez que peculiares. Si pensamos en ese hecho, elevaremos nuestras miras y sentiremos la necesidad de informar de nuestro acto a lo largo y ancho de nuestras tierras.
  • El cartel anunciador debe incluir todas las datos, incluido el pueblo donde se organiza. No pocas veces me he encontrado con carteles muy coloridos y muy bien diseñados con un estricto mensaje del tipo “Sábado día X, danzas. Concentración de bailadores al calle major”. Quien me sigue habrá comprobado mi repetida pregunta… “¿En qué pueblo son estas danzas que anunciáis?”
  • Hay que aprovechar todo el potencial que nos ofrece internet. Ya sabéis que blogdanses.es está a la vuestra disposición para difundir todos los actos relacionados con nuestra tradición. Pero si queréis usar las vías de las redes sociales, hacedlo siempre de manera suficientemente anticipada y programada para que la convocatoria llegue a todos los posibles interesados. Por lo menos en la misma intensidad en la que después se difundan las fotos de los participantes en el acto.
  • Eventos de facebook. Un apunte muy concreto sobre los recurrentes eventos publicados en esta red social… alimentadlos hasta el día del acto con fotos de otros años, curiosidades y actos relacionados. Mantendréis el interés de los agregados y multiplicaréis la viralidad de la convocatoria.

Sois libres los lectores de ampliar este el listado de medidas. Así entre todos procuraremos ante la ausencia de una adecuada plataforma de apoyo de la administración competente -esa es otro caso-, la óptima difusión de los actos relacionados con el baile, cante y toque tradicionales de los valencianos.

Nuestro folclore lo hacemos entre todos y a todos nos interesa que los actas se conozcan. Si así lo hacemos, pondremos una piedrecita más en el fortalecimiento de la nuestra conciencia tradicional colectiva.

0 Comentaris

Sense Comentaris Este Article encara no té Comentaris.

Ho sentim, o algú ha furtat els comentaris i ha fugit o ningú n'ha deixat cap!

Però Tú pots ser el primer en fer-ho Deixa un comentari !

Deixa el teu comentari

La teua dirección de correu electrònic no es publicarà. Els camps requerits están marcats *

DIARI D'UNA ESPARDENYA

Ajudes públiques a col·lectius folkòrics i culturals: es pot fer millor?

Ajudes públiques a col·lectius folkòrics i culturals: es pot fer millor?   0

És lloable que des de l'admistració es promoguen ajudes a les manifestacions folklòrica o cultural. De vegades, eixes ajudes resulten imprescindibles quan parlem de col·lectius amateurs no professionals, que sumen esforços [...]

Login

Lost your password?
X