El dimarts, 30 de juliol, celebrem el Dia de” Sant Abdó i Senén”, amb una despertada i a la vesprada, a les 19:30 hores se celebrarà una missa i al